till www.kavlinge.se
Logo secondary

Jämföraren – gör valet enklare

Med jämföraren kan du enkelt få information om resultat och kvalitet för de olika tjänsterna som erbjuds i Kävlinge kommun. För varje verksamhetsområde kan du välja ut de enheter som är intressanta för dig och sedan enkelt jämföra dem med varandra. Nyckeltalen baseras på våra egna mätningar, på uppgifter från leverantörerna och på officiell statistik.

Jämför

Förskola – alla kommunala och fristående förskolor

Grundskola – alla kommunala och fristående grundskolor indelade i F-6, F-9 och 7-9

Hemtjänst - alla kommunala hemtjänstområden

Servicetjänster - kommunala och privata utförare av städ-, tvätt- och inköpsservice

Kommunjämförelse – här kan du utvärdera hur Kävlinge förhåller sig till snittet av alla svenska kommuner


Service i kommunen

Kontinuerlig kvalitetsuppföljning bildar grunden för kommunens utvecklingsarbete och här har kommunen högt ställda mål. I jämförelser mellan landets kommuner ligger Kävlinges kommun bra till inom alla verksamhetsområden.

Kommunen satsar på skolan och förskolan. När Sveriges kommuner och landsting rankar Sveriges grundskolor hamnar Kävlinges kommun på 58:e plats (2015). 89 % av eleverna i skolan är nöjda med undervisningen och  93 % når behörighet till nationellt gymnasieprogram.